Laatst bijgewerkt: 30-05-2018

Privacy Statement

BigData Republic B.V. verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de websites die vallen onder de holding, bezoekers van door BigData Republic B.V. georganiseerde events en van personen of bedrijven die gekwalificeerd worden als potentiële klanten of medewerkers met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

BigData Republic B.V. verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de op gepaste manier van organiseren van events, de werving van nieuw personeel en de opbouw van zakelijke (klant)relaties. Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv (Linkedin profiel), e-mails en door collega’s gemaakte gespreksverslagen van interviews. 

BigData Republic B.V. kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door telefonisch of via e-mail, hen berichten te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • Relaties te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • Personen te informeren over actuele vacatures,
  • Relaties nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen,
  • Relaties met personen te onderhouden en uit te bouwen. 

Personen kunnen zich altijd afmelden (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact opgenomen worden met Davey Mollinger (Coorperate Recruiter),  privacy@bigdatarepublic.nl, 06-1521 8148

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Hieronder leggen we uit wat een cookie is, welke cookies we gebruiken op de BigData Republic website en hoe u cookies kunt weigeren.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat op uw computer wordt geplaatst na het bezoeken van een bepaalde webpagina. Hiermee kan uw computer worden herkend en wordt er informatie verzameld. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het IP-adres, gegevens over surfgedrag of het device dat u gebruikt.

Cookies op onze website

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  1. Functionele cookies
  2. Analytische cookies

Wat doen functionele cookies?

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert, zoals de naam al zegt. Dankzij een functionele cookie worden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden, zoals de taal waarin u de website wilt lezen. Omdat functionele cookies noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website, mogen ze zonder toestemming worden geplaatst.

Wat doen analytische cookies?

Met analytische cookies verkrijgen wij inzage in het bezoek aan onze website. We kunnen onder meer onze bezoekersaantallen inzien en bekijken welke pagina’s populair zijn. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc webpagina’s worden bekeken.

Wij gebruiken de dienst Google Analytics voor het plaatsen van analytische cookies. Via onze website plaatst Google als aanbieder van de dienst de cookie.

Cookies weigeren

Tijdens uw eerste bezoek aan onze website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u deze cookies.

U kunt uw cookies beheren door middel van uw browserinstellingen. Voor de analytische cookies kunt u daarvoor gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Voor meer informatie over het gebruik en beheer van cookies raden we u aan om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een BigData Republic B.V. een relatie aangaat, is dat over het algemeen langdurige relatie, omdat wij van mening zijn dat een lange termijn relatie van twee kanten moet komen zullen wij de gegevens voor een jaar bewaren, vervolgens zullen wij het verzoek doen om de gegevens nogmaals voor 12 maanden te mogen bewaren t.b.v. boven gestelde doelen. 

BigData Republic B.V. gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en bewaart deze persoonsgegevens goed en veilig, tot er een verzoek komt om de persoonsgegevens te wissen, geen goedkeuring geeft met betrekking tot het verlengen van de bewaarperiode of wanneer BigData Republic B.V. besluit deze Persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van BigData Republic B.V. dragen nauwkeurig zorg voor de persoonsgegevens onder diens beheer en hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie. BigData Republic B.V. maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die worden verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu gemonitord, geëvalueerd en daar waar nodig verbeterd.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties. 

Recht op inzage

Personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal BigData Republic B.V. deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door BigData Republic B.V. uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. U vindt het vraagafhandeling formulier hier: 

Wijzigingsclausule

BigData Republic B.V. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met AVG. Op www.bigdatarepublic.nl/privacy is op elk willekeurig moment het op dat moment geldende privacy statement te raadplegen.